فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر


من کیســـتم غــــزال  به صحـــرا رمیده ای

برگ خ
ــــــزان  خشـــک  بهـــاران  ندیده ای

آتش به جان فت
ـــاده ای اما خمـوش و سرد

م
ـــرغ اسـیر پر به  سر خـــود کشـــیده ای

آه
ـــی زسیـنه ای  که برآید شـــب فـــراق

ازقل
ـــب لاله خـــون به  صحـــرا چکیده  ای

پروانه ای که صب
ـــحدم از وصـل یار سوخت

درصب
ـــح هجـــرشمـــع به پایان رسیده ای

دره
ـــر پگــــاه  ناله ی  بیمــــــار دردمـــند

درباغ عش
ـــق  شاخـه ی  خشک بریده ای

آن غنچ
ـــه ای که خون دلـش را کسی ندید

چ
ـــون گـــل به پیش خارگریبـــان دریده ای

کشتی شکسته ای،شده حیران به بحرغم

صد زهـــر غم زماتم  وهجـــران چشیده ای

داغ
ـــی به قلـب عاشـق معشوق رفته ای

برروی م
ـــوج غـــم چوحبــــاب  آرمیــده ای

دانم تو کیستی وغم
ـــت چیست ای «رها»

آن اش
ـــک حســـرتی که بیفــتد ز دیده  ای

علی میرزائی-مشهد مقدس


برچسب‌ها: غزل عاشقانه, شعر معاصر, علی میرزائی, رها مشهد
علي ميرزايي در پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۹۲ و ساعت ۱۰:۴۵ قبل از ظهر |


لطفاً کلیک کنید غزل در شاهوار همراه قطعه ی کوتاهی از ویولن اسدالله ملک

سروده ی علی میرزائی


برچسب‌ها: غزل عاشقانه, شعر معاصر, علی میرزائی, رها مشهد
علي ميرزايي در جمعه ۱۰ خرداد۱۳۹۲ و ساعت ۲:۸ قبل از ظهر |


پا به جایی می برد ما را در این ره سر به جایی

عقـل آخر بین به جایی عشق افسون گر به جایی

چون حبـابی روی موجم تا در این طوفان هستی

ساحلــــم جایی برد ا مواج هم خود سر به جایی

چون غبــــــاری در بیابان مانده  در دست نسیمم

لحظــه ای جایم برد یک لحظه ی دیگر به جایی

مانده ام خاکستری در یک اجــــاق سرد خاموش

گه مرا بســــــتر به جایی ،گه مرا بستر به جایی

جمــع مشتاقان پریشان می شود خواهی نخواهی

عاقبـــــت دل می رود جایـــی ترا،دلبر به جایی

ای «رها»با چشــــــم دل بنگر تمــاشا گاه هستی

تا که بینی سربه جایی می رود ،افســر به جایی

علی میرزائی-21/2/1392


برچسب‌ها: غزل عاشقانه, شعر معاصر, علی میرزائی, رها مشهد
علي ميرزايي در شنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۲ و ساعت ۱۳:۵۶ بعد از ظهر |