پروفایل مدیر

----------------------------------
خبرنامه پایگاه

Powered by WebGozar

پیشخوان پایگاه
پیام نگار پایگاه
نظرسنجی پایگاه
آماربازدید ازپایگاه
آخرین اشعارونوشته های پایگاه

جستجوی آخرین اخبار ،اشعار،نقد،چاپ کتاب،مصاحبه ونوشته های پایگاه ادبی ماچندنفر


دوستان وهمراهان گرامی لطفا در نظرسنجی پایگاه در سمت چپ وپایین صفحه شرکت کنید

عصمت موسوی(بـــــــــــانـــــــو)

 • عصمت موسوی
 • چهارشنبه ۶ شهریور۱۳۹۲ , ۱۳:۳۵ بعد از ظهر

 

نـيـسـتـی و                                                                                                         

دريـای دلـم                                                                                                       

خـاكـسـتـريـسـت.

بـانـوی پايـيـزی ام،!                                                        

عـشـق بـازی مـی كـنـد                                                    

خـواب بـكـارتـت                                                                 

پـشـت پـرچـيـن شـعـرهـايـم.                                                      

اه،برای حـرفـهـايـی كه                                                                 

می مـيـرنـد                                                                 

درهـم اغـوشـی شـيـشـه وسـنـگ. 

عصمت موسوی


اشتراک گذاري در فيسبوک اشتراک گذاري در گوگل پلاس اشتراک گذاري در توييتر اشتراک گذاري در ياهو اشتراک گذاري در لينکدين

عصمت موسوی(داس هـــــــــا)

 • عصمت موسوی
 • چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۳۹۲ , ۱۲:۴ بعد از ظهر

ســـــــــوگـــوا ر شده اند

                                   خـــوشـه هــــا ی  گـــنـــد م.

شـا يـــــــــد٬

   بـــــه  خـــــــــــــــــــوا ب

                                   رفـــــتــــه ا نـــــــــد

                                                         د ا س هـــــــــا. 

عصمت موسوی

اشتراک گذاري در فيسبوک اشتراک گذاري در گوگل پلاس اشتراک گذاري در توييتر اشتراک گذاري در ياهو اشتراک گذاري در لينکدين

عصمت موسوی(پـلـک)

 • عصمت موسوی
 • پنجشنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۲ , ۲۱:۱ بعد از ظهر

پـلـك  مـی زنـنـد ،

                        تـــو را

                              ا ز كـوچـه  پـس كـوچـه هـا ی چـشـم هـا.

تـــــــــــــــا

ســكـوت ،

                     شــكـلـی ا ز

                                 شــنــيــد ن  بــا شــد ....

عصمت موسوی

اشتراک گذاري در فيسبوک اشتراک گذاري در گوگل پلاس اشتراک گذاري در توييتر اشتراک گذاري در ياهو اشتراک گذاري در لينکدين

عصمت موسوی(خـانـه ی بـخـت)

 • عصمت موسوی
 • دوشنبه ۷ مرداد۱۳۹۲ , ۱۸:۶ بعد از ظهر

 د يـــــروز،

 بــــه  خــا نـه ی  بـخـت  عـروسـك  مـی بـرد ی

                            د ر هـلـهـلـه ی  زنـا ن   كـوچ نـشـيـن .

ديـگـر كـسـی

    گـل  و پـوچ

                            بــــا زی  نــكـــرد .

بــا نــو،

 ا شــكـهـا يـت  كــا ل  بــودند  و

                        د سـتـهـا ی  د لـت  كـوتــا ه .

امــــــروز،

 بــا  پـــا هـا يـی  كــوتـــا ه

     و

   د سـتــهــا يـــی  ا ز پـــا  د را زتـــــر .

 فـــــــرد ا ....


عصمت موسوی

اشتراک گذاري در فيسبوک اشتراک گذاري در گوگل پلاس اشتراک گذاري در توييتر اشتراک گذاري در ياهو اشتراک گذاري در لينکدين

سیده عصمت موسوی(سـراب)

 • عصمت موسوی
 • جمعه ۲۸ تیر۱۳۹۲ , ۱۸:۵۶ بعد از ظهر

در گـيــــــرو دار وحــشــت

 

                               ســكـــوت .

تــــا  كــــجـــا،

 

قــــــــــد  مـی كــــشـــــد

 

                             ســـرابـــی  كـــه  ســهـــم  مـــاســــت .


سیده عصمت موسوی

اشتراک گذاري در فيسبوک اشتراک گذاري در گوگل پلاس اشتراک گذاري در توييتر اشتراک گذاري در ياهو اشتراک گذاري در لينکدين

سیده عصمت موسوی(ســـــبـــز)

 • عصمت موسوی
 • شنبه ۲۲ تیر۱۳۹۲ , ۰:۳۲ قبل از ظهر

دانــــه هــــايـــــی

 

كـــــــــه

                   تــــشــيــيـع   مـی شـــونـــــــد.

 

در ،

 

خــواب  كــــدام  مــــورچــــــه

 

ســــــــــــــبــــــــز

 

                    خــــــواهـــــنـــــــــد  شــــــــــــد  .


سیده عصمت موسویاشتراک گذاري در فيسبوک اشتراک گذاري در گوگل پلاس اشتراک گذاري در توييتر اشتراک گذاري در ياهو اشتراک گذاري در لينکدين

قابل توجه مخاطبان عزیز پایگاه

هرگونه کپی برداری ازاشعار ونوشته های پایگاه بدون ذکر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد .